Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bolesławiec w liczbach

Geoportal Bolesławiec
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Bolesławiec

Bolesławiec, miasto w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki.

Powierzchnia miasta Bolesławiec wynosi 24 km2, zajmuje 2331 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Bolesławiec zamieszkuje 38 486 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 133 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Bolesławiec wynosi 1 633, jest 78 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Bolesławiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Bolesławiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Bolesławiec.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Bolesławiec: 242331
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Bolesławcu: 6,04103
Lesistość w % w Bolesławcu: 17,71513
Ludność na 1 km2 w Bolesławcu: 1 63378
Liczba ludności ogółem w Bolesławcu: 38 486133
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Bolesławcu: -9,92006
Stopa bezrobocia 2019r. w Bolesławcu: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Bolesławcu: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Bolesławcu: 22,06-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Bolesławcu: 67,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Bolesławcu: 130218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Bolesławcu: 9,982
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Bolesławcu: 88,5-
Szkoły podstawowe ogółem w Bolesławcu: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Bolesławcu: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Bolesławcu: 1 102,587
Przedszkola bez specjalnych w Bolesławcu: 14150
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Bolesławcu: 434,2152
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Bolesławcu: 64,52347
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Bolesławcu: 1,31843
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Bolesławcu: 779250
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Bolesławcu: 3 671-
Ceny mieszkań ogółem w Bolesławcu: 3 889-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Bolesławcu: 4 538-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Bolesławcu: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Bolesławcu: 84,7248
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Bolesławcu: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Bolesławcu: 84,7395
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Bolesławcu: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Bolesławcu: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Bolesławiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Bolesławiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Bolesławiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.